ลูกค้าที่ไว้วางใจ

ผลงานบางส่วน
1

โคงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 415
สายพังงา- อ.บ้าตาขุน ตอน บ.นาเหนือ-
บ.บางคราม ตอน 2

 
  ดำเนินงานโดย บริษัท ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด            
2 โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามห้วยบ้านนา จุดที่ 3 อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี    
  ดำเนินงานโดย บริษัท พินนาเคิล คอนสตรัคชั่น 2518 จำกัด        
3 โครงการก่อสร้างถนนสายแยก
ทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
 
  ดำเนินงานโดย บริษัท เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป จำกัด          
4 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 สายนครศรีธรรมราช- อ.สทิงพระ ตอน 4    
  ดำเนินงานโดย บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด        
5 โครงการก่อสร้างถนนล้อมเขาอ่างฤาใน
ตอนบ้านเนินสะอาด- บ้านเนินสายฝน
อ.สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
  ดำเนินงานโดย บริษัท ส.อรัญเจริญการโยธา จำกัด          
6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสถาบัน ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี    
  ดำเนินงานโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์เจริญก่อสร้าง          
7 โครงการก่อสร้างสะพาน ข้ามคลองอู่ตะเภา
ตำบลควนลัง-บ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
 
  ดำเนินงานโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่เรืองชัยการโยธา        
8 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางต้นจิก,ข้ามแควพระปรง,ข้ามคลองยาง จังหวัดปราจีนบุรี        
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ศรีมหาโพธิ์              
9 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองบ้านควนตะแบก จังหวัดพัทลุง        
  หจก.เรืองแก้วการก่อสร้าง              
10 โครงการก่อสร้างซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ      
  ดำเนินงานโดย บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด            
11 โครงการก่อสร้างฝายบ้านหินลาด
พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก
 
  ดำเนินงานโดย บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด            
12 โครงการปรับปรุงอาคารและอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
  ดำเนินงานโดย บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด            

ติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจํากัด รับทรัพย์ รับเบอร์ แอนด์ ซัพพลาย

เลขที่ 11/198 หมู่ที่ 1 ต.บึงคําพร้อย อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

02-0537323 , 099-746-1442

02-9043371

rubsup@gmail.com