BEARING PAD ยางรองคอสะพาน

ยางรองคอสะพาน (Bearing Pad) ใช้ติดตั้งบนตอม่อสะพาน เพื่อรองรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบน และน้ำหนักบรรทุก แบบมีวัสดุเสริมแรง (ไส้เหล็ก) และไม่มีวัสดุเสริมแรง ผลิตตามมาตรฐาน มอก.951-2533 มาตรฐาน AASHTO และมาตรฐาน BS-5400

ยางรองคอสะพาน (Bearing Pad) สามารถผลิตได้ตามความต้องการ ทุกขนาด มีทั้งชนิดธรรมชาติ (Natural) และชนิดนีโอพรีน (Neoprene) แบบมีวัสดุเสริมแรง (ไส้เหล็ก) และไม่มีวัสดุเสริมแรง