คุณสมบัติ

ใช้ป้องกันซึมน้ำสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น เขื่อน ฝาย ประตูปิด-เปิดน้ำ สระว่ายน้ำ คลองส่งน้ำชั้นใต้ดิน ฯลฯ แถบพีวีซีกัน้ำวอเตอร์สต็อปนี้แบ่งเป็นแบบใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ คือ

  1. แบบไม่มีรูตรงกลาง แบบนี้จะเหมาะสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวน้อย (Construction joint) ไม่เหมาะกับการนำไปใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก (Expansion joint)
  2. แบบมีรูตรงกลาง แบบนี้จะมีรูกลางซึ่งสามารถยืดหดตัวตามการเคลื่อนไหวของรอยต่อคอนกรีต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวมาก (Expansion joint)

*** ผลิตตามแบบกรมชลประทาน & ผลิตตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน ASTM ***