PVC WATERSTOP

คุณสมบัติใช้ป้องกันซึมน้ำสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น เขื่อน ฝาย ประตูปิด-เปิดน้ำ สระว่ายน้ำ คลองส่งน้ำชั้นใต้ดิน ฯลฯ แถบพีวีซีกัน้ำวอเตอร์สต็อปนี้แบ่งเป็นแบบใหญ่ๆ ได้ 2 แบบ คือแบบไม่มีรูตรงกลาง แบบนี้จะเหมาะสำหรับใช้กับรอยต่อคอนกรีตที่มีการขยายตัวน้อย (Construction...
BEARING PAD ยางรองคอสะพาน

BEARING PAD ยางรองคอสะพาน

BEARING PAD ยางรองคอสะพาน ยางรองคอสะพาน (Bearing Pad) ใช้ติดตั้งบนตอม่อสะพาน เพื่อรองรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบน และน้ำหนักบรรทุก แบบมีวัสดุเสริมแรง (ไส้เหล็ก) และไม่มีวัสดุเสริมแรง ผลิตตามมาตรฐาน มอก.951-2533 มาตรฐาน AASHTO และมาตรฐาน BS-5400 ยางรองคอสะพาน (Bearing...
WATER STOP แผ่นยางกันซึม

WATER STOP แผ่นยางกันซึม

WATER STOP แผ่นยางกันซึม ใช้ป้องกันน้ำซึมสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เช่น เขื่อน ฝาย ประตูเปิด-ปิดน้ำ สระว่ายน้ำ คลองส่งน้ำ ชั้นใต้ดิน ดาดฟ้า มีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของงาน ผลิตตามมาตรฐานกรมชลประทาน มาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน ASTM ยางกันซึม (Rubber...